U Nas niemożliwe 
staje się możliwe
Centrum Fizjoterapii specjalizuje się w diagnostyce narządu ruchu, co pozwala na precyzyjne zaprogramowanie rehabilitacji.
O NAS
,,Każda zmiana w zdrowiu ma przyczynę a przyczyna swoją lokalizację. Zadaniem osteopaty, fizjoterapeuty jest zlokalizowanie i jej usunięcie (przyczyny) pozbycie się choroby i uzyskanie zdrowia.”

Istotą postępowania z pacjentem nie jest podążanie za protokołem, który jest z góry ustalony dla wszystkich przypadków, ale dostrzeżenie, które obszary ciała mogą wpływać na fizjologię, mechanikę i witalność danego układu lub narządu,oraz określenie wyjątkowych potrzeb danej osoby w tym czasie.

Ważne jest jak najdokładniejsze zbadanie pacjenta, aby być świadomym globalnego wzorca ograniczeń tej osoby. Celem jest ustalenie, w jaki sposób ciało jako całość jest zaburzone lub przejawia adaptacje funkcji. Następne obszary ciała, które są ograniczone bądź zaburzone, można opatrywać w świetle wszelkich powiązań mechanicznych lub fizjologicznych.

W pracy osteopatycznej i fizjoterapeutycznej kierujemy się następującymi zasadami:

- Ciało jest jednością. Konieczny jest więc globalny sposób postrzegania ciała, duszy i umysłu.

- Organizm ma zdolność do samoregulacji i samoleczenia. Wchodzi w interakcję z otoczeniem i dostosowuje się do niego, a także do stresorów wewnętrznych, w ciągłym dążeniu do utrzymania jak najlepszego zdrowia jednostki.

- Istnieją wzajemne zależności między strukturami i funkcjami, a także między dostarczaniem i odprowadzaniem płynów ustrojowych.

- Autonomiczny układ nerwowy tworzy rodzaj głównej osi.

- Życie to ruch: ruchy dowolne i mimowolne, a także ruchy wewnątrzpochodne tkanek i płynów ustrojowych przyczyniają się do optymalnego funkcjonowania ciała oraz jego zasobów adaptacyjnych.

- Każdemu procesowi chorobowemu towarzyszy składowa somatyczna, przy czym dysfunkcje somatyczne nie ograniczają się jedynie do układu nerwowo- mięśniowo-szkieletowego, niekoniecznie jako element etiologii, jednak z pewnością jako czynnik wikłający proces chorobowy.


Każda patologia powoduję zmianę tkanek, w tym skurcz obronny, opór, ból i tkliwość, obrzęk i zastój, które reagują podczas palpacji. Gdy czynniki te umieści się w kontekście historii choroby i innych elementów badania, takich jak specjalne testy i obrazowanie, osteopata, fizjoterapeuta może odpowiednio, w sposób bezpieczny i przy małym ryzyku dostosować metody terapeutyczne.
Świadomość stanów oraz procesów patologicznych, w jakich może znajdować się tkanka, stanowi część siatki bezpieczeństwa dla pacjenta i terapeuty.

,,Osteopata stoi twardo na ziemi, obserwuje prawa i jako inżynier ludzkich ciał wprowadza je w życie w celu przywrócenia zdrowia”

Z poważaniem
Izabela Winnicka
REHABILITACJA UKŁADU ODDECHOWEGO
Rehabilitacja pacjentów z problemami ze strony układu oddechowego, szczególnie po zakażeniu koronawirusem, jest niezwykle istotna. Według wielu źródeł pacjenci z ciężką i wyjątkowo ciężką postacią choroby stanowią od 15 do 20% wszystkich zdiagnozowanych przypadków. Mają zaburzenia czynności układu oddechowego oraz problemy z kończynami po zakończeniu hospitalizacji.

Skontaktuj się z nami

Centrum Fizjoterapii
Izabela Winnicka
ul. Nowowiejskiego 3/3a
10-162 Olsztyn ,Warmińsko-mazurskie
tel. kom.: 722-143-934
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram