U Nas niemożliwe 
staje się możliwe
Centrum Fizjoterapii specjalizuje się w diagnostyce narządu ruchu, co pozwala na precyzyjne zaprogramowanie rehabilitacji.
OSTEOPATIA GÓRNEGO OTWORU KLATKI PIERSIOWEJ
Zespół Górnego Otworu Klatki Piersiowej (TOS) jest to zespól ucisku na naczynia podobojczykowe i splot ramienny w górnym otworze klatki piersiowej. Większość elementów dociska wyżej wymienione struktury do I żebra. Zespól mięśnia pochyłego przedniego, zespól żebrowo-obojczykowy, zespół hiperodwiedzeniowy, zespół żebra szyjnego, zespól pierwszego żebra.

Przyczyny konfliktu w Zespole Górnego Otworu Klatki Piersiowej:

• rozdwojony obojczyk
• płaski obojczyk
• wyrośla kostne pierwszego żebra
• przerost wyrostka poprzecznego C7
• nieprawidłowy przebieg tętnicy poprzecznej szyi
• złamanie obojczyka
• przemieszczenie głowy kości ramiennej
• uraz zmiażdzeniowy górnej części klatki piersiowej
• nagły, niezwyczajny wysiłek mięśni pasa barkowego
• zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego i uraz kręgosłupa szyjnego
• stan po operacji splotu ramiennego.
• TOS + zespół cieśni nadgarstka
• TOS + zespół rowka nerwu łokciowego lub kanału Guyon’a
• Często dwustronne wielopoziomowe zespoły uciskowe nerwów – związane z wykonywaną pracą.

Rozpoznanie:

• ból i parastezje
• osłabienie mięśni, zaniki mięśniowe
• dyskomfort w obrębie: karku, barku, ramienia i ręki
• pseudoangina
• ból przedniej części klatki piersiowej i okolicy łopatkowej
• ucisk na naczynia tętnicze (wychłodzenie, osłabienie, obniżenie ciśnienia, męczliwość ramienia i ręki, rozlany ból, Zespól Raynoud, niekiedy zakrzepica tętnic, niedrożność tętnicy podobojczykowej).

Leczenie:
Sugerujemy leczenie zachowawcze: Techniki Osteopatyczne z Fizjoterapią.
REHABILITACJA UKŁADU ODDECHOWEGO
Rehabilitacja pacjentów z problemami ze strony układu oddechowego, szczególnie po zakażeniu koronawirusem, jest niezwykle istotna. Według wielu źródeł pacjenci z ciężką i wyjątkowo ciężką postacią choroby stanowią od 15 do 20% wszystkich zdiagnozowanych przypadków. Mają zaburzenia czynności układu oddechowego oraz problemy z kończynami po zakończeniu hospitalizacji.

Skontaktuj się z nami

Centrum Fizjoterapii
Izabela Winnicka
ul. Nowowiejskiego 3/3a
10-162 Olsztyn ,Warmińsko-mazurskie
tel. kom.: 722-143-934
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram