U Nas niemożliwe 
staje się możliwe
Centrum Fizjoterapii specjalizuje się w diagnostyce narządu ruchu, co pozwala na precyzyjne zaprogramowanie rehabilitacji.
Rehabilitacja uroginekologiczna
Każdy ruch jednego narządu miednicy (lub ruch dna miednicy) jest natychmiast przenoszony na inne, a każdy duży ruch somatyczny lub kostny miednicy wpływa na ten dynamiczny związek.

Należy w szczególności podkreślić związek między macicą, kością krzyżową i spojeniem łonowym, ponieważ dotyczy wielu złożonych ruchów układu moczowo-płciowego.

Więzadło maciczno–krzyzowe jest jednym z najważniejszych dla mechaniki macicy, ma obszerne przyczepy do kości krzyżowej, mięśnia gruszkowatego, kolca kulszowego, kości guzicznej oraz więzadła krzyżowo-kolcowego i może przyczepiać się do szyjki macicy, pochwy i/lub dolnej części trzonu macicy.  Więzadło maciczno-krzyżowe może być również miejscem silnego bólu miednicy w związku z własnym napięciem i stresem. Więzadło maciczno-krzyżowe zawierają receptory mięśni gładkich i hormonów, są więc zdolne do skurczu, co oznacza, ze mogą przechylić macicę w tym lub innym kierunku. Podczas ruchu kości krzyżowej sprężysty ruch zostanie przeniesiony na macicę i odwrotnie.

Istnieje wiele przyczyn bólu miednicy, niektóre z nich wynikają z narządów, a niektóre z układu mięśniowo-szkieletowego. Przyczyny te obejmują czynniki mięśniowo-szkieletowe, ginekologiczne, urologiczne, żołądkowo-jelitowe, pooperacyjne i psychologiczne. Jeżeli chodzi o mechanikę dolnych dróg moczowych żeńskich podczas mikcji dno miednicy musi się rozluźnić i zmienić formę z poziomej platformy na coś w kształcie hamaka (musi wybrzuszyć się w dół).

W miarę opadania dna miednicy pęcherz moczowy zstępuję w dół. Rotuje się on również do tyłu, w związku czym szyja pęcherza musi być ruchoma względem wewnętrznej powierzchni spojenia łonowego, aby zapobiec skręceniu lub torsji górnej części cewki moczowej. Po mikcji wraz ze skurczem dna miednicy, pęcherz musi powrócić do pierwotnej pozycji.
Różne napięcia miednicy, problemy z bliznami, zmieniona mechanika spojenia łonowego, przykurcze lub osłabienie dna miednicy zmieniają mechanikę dolnych dróg moczowych i podrażniają lub wprowadzają zamieszanie w rożnych mechanosensytywnych odruchach kontrolujących i kierujących całym procesem oddawania moczu, a tym samym zapobiegających nietrzymaniu moczu i wielu zaburzeniom układu moczowego (takim jak pilność i częstość oddawania moczu).

Pęcherz musi być elastyczny, łatwo rozciągliwy i zdolny do dostosowania, aby nie wywoływał zbyt wcześnie wrażenia , że jest pełny. Napięcie i przykurcz w obrębie mięśnia wypieracza lub wiele problemów związanych z napięciem, bliznami oraz problemami mechanicznymi łącznotkankowych więzadeł wokół zewnętrznej części pęcherza i otaczającej otrzewnej lub dna miednicy mogą wpływać na odkształcalność pęcherza, a tym samym oddziaływać na jego funkcję.

To mechaniczne zniekształcenie może zakłócać nie tylko odruchy z uczucia wypełnienia, ale także wzajemne oddziaływanie odruchów, które normalnie uniemożliwiałyby aktywację opróżnienia, dopóki pęcherz nie będzie wystarczająco pełny, a osoba nie znajdzie się w społeczeństwie akceptowanym i wygodnym miejscu do opróżnienia. W rezultacie pęcherz może stać się nadwrażliwy i niestabilny, co prowadzi do dyssynergii cewki moczowej lub może przyczynić się do dyssynergii pęcherzowo-moczowodowej i ewentualnego refluksu. Napięcie powoduje drażliwość w wypieraczu, ponieważ wprowadza zamieszanie w mechanoreceptorach, które informują ośrodkowy układ nerwowy o wypełnieniu pęcherza.
Mechanika spojenia łonowego, mięśni zasłonowych, ogólnych tkanek łącznych miednicy, dna miednicy i innych narządów miednicy jest szczególnie ważna dla funkcji dolnych dróg moczowych, ponieważ mechanoreceptory biegnące w obrębie miednicy mogą wpływać na oddawanie moczu i kontrolę opróżniania. Problemy z dnem miednicy są szczególnie kłopotliwe, zwłaszcza gdy mięśnie nie mogą się rozluźnić, a zatem powodują pewnego rodzaju niedrożność ujścia pęcherza.

Wtedy opróżnienie jest trudniejsze, a taka osoba musi bardziej się wysilać aby oddać mocz. To sprawia, że ściana pęcherza moczowego staje się grubsza (przerost) i bardziej drażliwa.

W ten sposób problemy zaczynają się niewinnie, od kilku lokalnych torsji i napięć mechanicznych, które kumulują się i stopniowo coraz bardziej zakłócają odruchy opróżniania i mikcji, prowadząc do objawów zarówno u mężczyzn, jak i kobiet.

ROZEJŚCIE MIĘŚNIA PROSTEGO BRZUCHA
Rozejście mięśnia prostego brzucha zwykle uznawane jest za zaburzenie funkcjonalne i strukturalne
pojawiające się u kobiet. Jest to nie do końca prawdziwe stwierdzenie, ponieważ dysfunkcja ta może przydarzyć się zarówno kobietom, jak i mężczyznom, a nawet dzieciom.

Każda kobieta w ciąży doświadcza fizjologicznego rozluźnienia włókien kresy białej która objawia się poszerzeniem i wydłużeniem tego obszaru.
Na rozejście mięśnia prostego brzucha należy spojrzeć szerzej. To nie tylko zaburzenie w samym mięśniu prostym brzucha, lecz także deficyt lub nadmiar napięcia całej ściany brzucha, zły wzorzec oddechowy i postawa.

Prawidłowy wzorzec oddechowy, uruchamiający właściwe mięśnie oddechowe, będzie warunkiem prawidłowej pracy mięśni ściany brzucha, co przy terapii rozejścia mięśnia prostego stanowi podstawę przywracania funkcji jego strukturom.

U pacjentów z rozejściem mięśnia prostego brzucha często można zaobserwować duże przodopochylenie miednicy. Pozycja ta zaburza równowagę napięciową między grupami mięśni pośladkowych i mięśni brzucha oraz mięśni zginaczy biodra i mięśni odcinka lędźwiowego.
Dysbalans w tym regionie najczęściej osłabia mięśnie brzucha i pośladków.

Miednica oraz ściany i jama brzuszna stanowią centrum kobiecego ciała. To właśnie ta okolica przenosi największe obciążenia każdego dnia i narażona jest na liczne dysfunkcje, zarówno strukturalne – stawowe, powięzione, jak i narządowe. Narządy jamy brzusznej i miednicy oraz tkanki miękkie je otaczające, w tym mięśnie, powięzi, śródmiąższe, naczynia i nerwy, znajdują się w ciągłym ruchu i zmieniają swoje położenie zwłaszcza podczas ciąży i porodu.

Miednica stanowi podporę dla mięśni i narządów wewnętrznych, a zaburzenia jej funkcji powoduje rozejście mięśnia prostego brzucha, dolegliwości bólowe kręgosłupa i miednicy, nieprawidłową pracę narządów wewnętrznych, dysfunkcje uroginekologiczne (nietrzymanie moczu, obniżenie lub wypadanie narządów rodnych, zespoły bólowe miednicy mniejszej).
REHABILITACJA UKŁADU ODDECHOWEGO
Rehabilitacja pacjentów z problemami ze strony układu oddechowego, szczególnie po zakażeniu koronawirusem, jest niezwykle istotna. Według wielu źródeł pacjenci z ciężką i wyjątkowo ciężką postacią choroby stanowią od 15 do 20% wszystkich zdiagnozowanych przypadków. Mają zaburzenia czynności układu oddechowego oraz problemy z kończynami po zakończeniu hospitalizacji.

Skontaktuj się z nami

Centrum Fizjoterapii
Izabela Winnicka
ul. Nowowiejskiego 3/3a
10-162 Olsztyn ,Warmińsko-mazurskie
tel. kom.: 722-143-934
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram